FILOSOFIA DEL DESPATX

El rigor y la responsabilitat són la nostra carta de presentació. La nostra tasca consisteix a minimitzar l'impacte que ocasiona el sistema judicial, oferint un tracte proper i transparent, on prima la sinceritat. 

Els nostres serveis s'encaminen a preservar i a defensar els drets de les persones així com els dels animals, essent el Dret Animal una de les especialitats del despatx. 


Les nostres àrees principals d'actuació són:


DRET CIVIL I DRET DE FAMILIA
familia-agarrar-de-la-mano-juntos-al-aire-librejpg

Dret Civil:
Reclamacions de quantitat.
Comunitat de propietaris.
Arrendaments.

Negligències mèdiques.
Accidents de trànsit.
Execucions.

Dret de Familia:
Divorcis.
Modificacions de mesures.
Guarda i custòdia.
Incapacitacions.

DRET ANIMAL


Delictes de maltractament animal.
Custòdia de l'animal en cas de separació/divorci.
Recursos contra sancions administratives.
Reclamacions d'indemnitzacions.
Assessoria legal a ajuntaments i entitats.

DRET PENAL
 

Duem a terme tot tipus de delictes, lleus, menys greus i greus,  tant des de la defensa dels encausats com des de la defensa dels drets de la víctima.
Els més habituals:
  • Alcoholèmies, conduccions temeràries ...
  • Robatoris, furts, apropiacions indegudes, estafes ...
  • Delictes cibernètics.
  • Tràfic d'estupefaents.
  • Violència de Gènere.
També oferim assessoria i defensa legal a les següents àrees:

  • DRET LABORAL
  • DRET D'ESTRANGERIA